top of page
  • Costas Aggelakis

5 καινοτόμες προτάσεις από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πάντα πίστευα ότι τόσο η διαδικασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού όσο και τα αποτελέσματά του είναι από πολύ χρήσιμα έως αναγκαία για την βέλτιστη εξέλιξη ενός οργανισμού.

 

Και όλο αυτό για δύο λόγους, διαφορετικούς μεταξύ τους

 

1.      Με την υλοποίηση ενός σχεδιασμού έχουμε μπροστά μας τα μελλοντικά αποτελέσματα και προβλέψεις όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών μιας επιχείρησης σε βάθος χρόνου. Και είναι τα αποτελέσματα αυτά που αποκαλύπτουν όλες εκείνες τις ευαισθησίες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις στην εξέλιξη του χρόνου. Και είναι οι προβλέψεις των αποτελεσμάτων αυτές που ορίζουν την πυξίδα, τον οδικό χάρτη, το σημείο αναφοράς που ορίζει την επιτυχία ή όχι. Γιατί χωρίς πυξίδα, χωρίς στρατηγική δεν θα ξέρεις ποτέ αν είσαι στην σωστή κατεύθυνση αλλά και να είσαι δεν θα το μάθεις ποτέ.

 

2.      Ο δεύτερος λόγος για μένα είναι, πιο μακροχρόνιος, αλλά στη ουσία πιο χρήσιμος και πιο ουσιαστικός για την έμψυχη οργάνωση και τα συστήματα ενός οργανισμού. Η ποιότητα των ανθρώπων είναι αυτή που καθορίζει την πιθανότητα επιτυχίας ενός έργου.

Με την διαδικασία ενός επιχειρηματικού σχεδιασμού δημιουργείται η κατάλληλη ευαισθησία και τελικά η κουλτούρα του προγραμματισμού και της προετοιμασίας σε όλη την ομάδα. Είναι αξίωμα ότι αν προγραμματίσεις, προσχεδιάσεις, και προ-κοστολογήσεις ένα έργο ή και μία ολόκληρη επιχειρηματική χρονική περίοδος, όταν έρθει η στιγμή της υλοποίησης, αυτή θα γίνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.

 

Στο τέλος της ημέρας, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός δεν είναι απλά μια διαδικασία, ούτε ένα μάθημα σε κάποιο πανεπιστήμιο, ούτε κάποιο τμήμα σε μια εταιρεία. Είναι φιλοσοφία και τρόπος ζωής, είναι τρόπος σκέψης και νοοτροπία, είναι κουλτούρα.

 

Όπως και σε κάθε ταξίδι, έτσι και σε αυτό αξία δεν είχε μόνο ο τελικός προορισμός, αλλά και ολόκληρο το ταξίδι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο “προορισμός” είναι η τελική εκπόνηση του Σχεδιασμού, και το “ταξίδι” είναι η συνολική αμφίδρομα εκπαιδευτική διαδικασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.

 

Όλο το παραπάνω είναι μια εισαγωγή για να σας περιγράψω την εμπειρία μου από την συμμετοχή μου στην διαδικασία εκπόνησης των Επιχειρηματικών σχεδίων του μεταπτυχιακού προγράμματος του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών, που μόλις ολοκληρώθηκε.

 

Πέντε ομάδες σπουδαστών, με πέντε διαφορετικές καινοτόμες ιδέες που έπρεπε να μετατρέψουν σε επιχειρηματικά σχέδια δημιουργώντας ένα φάκελο τεκμηρίωσης για όλα τα στάδια. Από την αρχική επένδυση, την παραγωγική διαδικασία, τίς επιμέρους διεργασίες, μέχρι και τίς προβλέψεις ταμειακών ροών και αποτελεσμάτων της επόμενης δεκαετίας.

 

Είχα και εφέτος την τύχη, αλλά και την τιμή να βοηθήσω εθελοντικά τα δύο από τα πέντε γκρουπ να προετοιμάσουν αυτές τις μελέτες κυρίως στο κομμάτι της χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

 

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της ProVisions BSPS, την εφαρμογή STRATEGY του κου Σολδάτου για τις προβολές αποτελεσμάτων και δεικτών σε βάθος δεκαετίας και το μοντέλο Business Model Canvas για τις ποιοτικές εκθέσεις, ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία τα επιχειρηματικά σχέδια αυτής της χρονιάς.

 

Βασικοί πρωταγωνιστές, επικεφαλής και συντονιστές του συγκεκριμένου μαθήματος του μεταπτυχιακού προγράμματος, είναι οι καθηγητές   Πέτρος Σολδάτος και Κωνσταντίνος Λιονάκης, από το Γεωπονικό και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντιστοίχως, καθώς και η Γεωργία Παπαϊωάννου, ακούραστη επιβλέπουσα όλων των διεργασιών. Επ’ ευκαιρία οφείλω να τους ευχαριστήσω όλους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου, για την συμμετοχή μου στην συνολική διαδικασία αλλά και στην επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης.

 

Στην διαδικασία αυτή ήρθα σε επαφή με σπουδαστές που είχαν επιστημονική κατάρτιση, αρκετή φαντασία, φρέσκα μυαλά, και αρκετή όρεξη για δουλειά. Ακούστηκαν εξαιρετικές ιδέες, ωραία δομημένες, αρκετά ψαγμένες με σύνθετους προβληματισμούς και ερωτηματικά που απαντήθηκαν μέσα από τη συζήτηση.

 

Σας παραθέτω τα 5 καινοτόμα Επιχειρηματικά σχέδια που παρουσιάσθηκαν εφέτος, για να εξακριβώστε και εσείς το επίπεδο και την ποιότητα της σκέψης.

 

1.       Mani T Athens.

Δημιουργία μονάδας παραγωγής μανιταριών Pleurotus ostreatus με έδρα την Αττική́, χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα καλλιέργειας φυτικά́ υπολείμματα, όπως κλαδέματα, ξυλώδη τμήματα, πριονίδια, κ.λπ., δηλ. δημιουργία ενός προϊόντος που θα παράγεται μέσα στον αστικό́ ιστό́ κάνοντας εφικτή την προσφορά́ φρεσκοκομμένων, ποιοτικών και υψηλής διατροφικής αξίας νωπών μανιταριών 

 

2.       ΤΑΦ - Beer.

Αξιοποίηση του ορού́ γάλακτος, που αποτελεί́ παραπροϊόν της γαλακτοβιομηχανίας, για την παραγωγή́ μπύρας, με ταυτόχρονη μείωση του οικολογικού́ αποτυπώματος. Ο ορός, έχει μεγάλη διατροφική́ αξία, καθώς είναι πλούσιος σε λακτόζη και πρωτεΐνες, ενώ́ η διαδικασία ζυθοποίησης συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, ο ορός απορρίπτεται, επιβαρύνοντας τα υδάτινα οικοσυστήματα.

 

3.       REDUCE It.

Καινοτόμος ηλεκτρονική́ πλατφόρμα διαχείρισης της πλεονάζουσας ή ελαττωματικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Η χρήση της πλατφόρμας προορίζεται κυρίως για επαγγελματίες στον τομέα χονδρικού́/λιανικού́ εμπορίου, παραγωγούς, κ.λπ., με σκοπό́ την δημιουργία ενός εσωτερικού́ καναλιού́ διάθεσης των πλεονασμάτων. Τό όραμά μας είναι η ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικής δράσης για τη μείωση της σπάταλής τροφίμων, ώστε κανένα τρόφιμο να μην πετιέται με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον και έναν υγιή́ πλανήτη.

 

4.       BON MANGER.

Παρασκευή́ έτοιμης προς κατανάλωση σάλτσας εμπλουτισμένης με υποπροϊόντα αλιείας. Το προϊόν αυτό́, θα διατίθεται έτοιμο προς κατανάλωση (ή με ελάχιστο μαγείρεμα μαζί́ με το φαγητό́ που θα συνοδεύει). Διαφοροποιείται από́ τα υπόλοιπα προϊόντα της σειράς του, καθώς, εκτός από́ εκλεκτή́ γεύσή και σύσταση, χαρακτηρίζεται και από́ πολύ́ υψηλότερη θρεπτική́ αξία.

 

5.       FYKI – FYKI.

Ένας από τους τομείς που προξενεί σημαντική ρύπανση στο περιβάλλον είναι εκείνος των αγροτικών εφοδίων, καθώς μεγάλες ποσότητες πλαστικών δεν ανακυκλώνονται. Το προτεινόμενο καινοτόμο προϊόν, που προορίζεται για τη θρέψη φυτών, περιέχεται σε συσκευασία από φύκια, η οποία είναι εξαιρετικά εύκολη στη χρήση της καθώς δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί αφού είναι βιοδιασπώμενη και διαλύεται όταν έρθει σε επαφή με το νερό. Η ιδιότητα αυτή της δίνει το πλεονέκτημα να είναι 100% φιλική προς το περιβάλλον και να προσδίδει επιπλέον εδαφο-βελτιωτικές ιδιότητες στο προϊόν που περιέχει, παίρνοντας τα θρεπτικά στοιχεία των φυκιών

 

 

Εγώ αυτό που θα θυμάμαι είναι μια αισιοδοξία που αισθάνθηκα για τους νέους επιστήμονες, την κατάρτισή τους, την νοοτροπία τους και για το μέλλον αυτής της χώρας.

 

Υπάρχει αισιοδοξία λοιπόν για το μέλλον της εκπαίδευσης, το μέλλον της παιδείας και την εξέλιξη των επόμενων γενεών σε αυτήν τη χώρα. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα τελικά, η Ελλάδα της επιστήμης, της παραγωγής, της εργασίας, της επιχειρηματικότητας, των στόχων, του ονείρου και του αποτελέσματος.

 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι, από την διοίκηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, τους αρμόδιους καθηγητές, μέχρι και τους σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι άξιοι συγχαρητηρίων για αυτήν την δράση, και παράδειγμα προς μίμηση από άλλες σχολές, γιατί δεν δημιουργούν μόνο γνώση και τεχνογνωσία αλλά και χαρακτήρες ανθρώπων που μέλλουν να επηρεάσουν τις ζωές όλων μας.

Opmerkingen


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page